Pleeggezinnen

Wij zijn op zoek naar serieuze pleeggezinnen voor kittens. Het betreft hier kittens met of zonder moeder. De kittens moeten worden bijgevoerd met een flesje. Wanneer ze een week of 8, 9 zijn, kunnen ze naar hun nieuwe eigenaren. Dit kan een plaatsing zijn vanuit het pleeggezin of het asiel.

Denkt u dat u hiervoor geschikt bent en de tijd ervoor hebt, meldt u dan aan via info@docoldenzaal.nl of bel voor informatie 0541-516659 en vraag naar Debby Kok.