Steun ons

Wettelijke zorgplicht

De gemeente is vanuit haar wettelijke zorgplicht verantwoordelijk voor de kosten van de eerste 14 dagen van de opvang van zwerfdieren. Na deze periode zijn alle kosten van de opvang en (medische) verzorging voor rekening van de stichting.

Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk om de exploitatiekosten te dekken.

Word donateur of sponsor

Als donateur van de stichting steunt u de asieldieren eenmalig of structureel met een door uzelf gekozen bedrag. Uw gift is zeer welkom op IBAN (rekening)nummer NL80 ABNA 0415 1572 77 t.n.v. Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal.

Belastingvrij schenken

Dit is mogelijk via een notariële akte, waarin u een overeenkomst aangaat met onze stichting voor een periode van minimaal vijf jaar. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 52% van uw gift van de belasting terugkrijgen.

Nalaten via een testament

Wanneer u de stichting opneemt in uw testament laat u uw liefdevolle zorg voor dieren voortleven en draagt u, ook in de toekomst, bij aan de opvang en verzorging van zwerf- en afstandsdieren in Oldenzaal.

In uw testament kunt u onze organisatie tot begunstigde benoemen. U kunt een bedrag, een percentage of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of uw huis, nalaten aan de stichting. Dit kan vrij van erfbelasting aangezien de stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling), onder nummer 5734721. Uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan de dieren. Dat is belangrijk want uw hulp is nu en in de toekomst hard nodig!